Marjaana -lyhyt esittely😃

TAUSTANI: ERITYISOPE JA REKSI

Taustallani on kymmenien vuosien mittainen työura Helsingin kaupungissa erityisluokanopettajana ja erityiskoulun rehtorina. Ennen siirtymistäni yrittäjäksi olin puolentoista vuoden ajan Kalasataman yleisopetuksen koulun perustajarehtori 31.3.2018 saakka.

Kalasataman peruskoulun lisäksi olin perustajarehtori myös dysfaattisille erityisoppilaille tarkoitetuissa Ebeneser-koulussa ja Brahenpuiston koulussa.

ARVOT: YSTÄVÄLLISYYS, YMMÄRTÄMINEN, KOHTAAMINEN, TUKI, LUOTETTAVUUS

Jokaisen oppilaan kohtaaminen ja tunteminen oli minulle työssäni opettajien kohtaamisen lisäksi kaikkein tärkeintä ja palkitsevinta. Minulle oli kunnia-asia, että kanslian oveni oli aina avoin oppilaille. Luottamus, oikeasti välittäminen ja ymmärtäminen toivat lämpöä kouluyhteisöömme. Puhuimme ”Eben hengestä”, jonka myös oppilaiden vanhemmat ja kouluvieraat kertoivat aistivansa.

PALKINNOT

Arvostuksena rehtorin työstäni Helsingin kaupungissa minulle myönnettiin työsuorituksen arvioinnin perusteella pysyvä henkilökohtainen palkanlisä. Kultainen Helsinki-mitali on myönnetty arvostuksenosoituksena pitkästä palvelu-urasta Helsingin kaupungille.

TYÖNOHJAUS

Valmistuin työnohjaajaksi Sosiopedagogisen Instituutista (nykyinen Maria Instituutti). Toteutin johtamistyössäni konsultatiivista, yhteisöllistä johtamisotetta ja pedagogista työparityöskentelyä. Sen myötä koulumme työilmapiirin mittaustulokset olivat kaupungin kärkiluokkaa ja henkilökunta koki työilmapiirin kannustavana ja voimaannuttavana.

TOIMINTATAPANI

Joylux-yritykseni kautta toimin koulutusalan konsulttina, työnohjaajana ja hyvinvointisparraajana. Työtapani on vuorovaikutteinen, ratkaisuseskeinen ja tulevaisuuteen suuntaava. Minulla on taito tunnistaa ja ohjata myönteisiä tunteita herättäviä voimavaroja. Olen kokenut, että myönteiset tunteet ja omista vahvuuksista lähtevä kehittäminen ovat sekä yksilön, ryhmän että organisaation kehittämisen kulmakivet. Yhdessä toimien 1+1 on enemmän kuin 2, koska myönteinen, innostava yhteisöllisyys voimaannuttaa, virkistää ja innostaa uuteen. Tärkeintä on luottamus, joka pohjautuu toinen toisensa tuntemiseen ja erilaisuuden ymmärtämiseen.

Contact:

Marjaana Manninen

+358 50 341 6066

marjaana.manninen@me.com